direkt zum Inhalt springen

direkt zum Hauptnavigationsmenü

TU Berlin

Inhalt des Dokuments

Publikationen

Autor:  
Alle :: A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z 
Alle :: Adams, ... , Alber, Albers, Albin, ... , Asli 
Total: 2
Export als: BibTeX, XML

2020

Begutachtete Artikel:

2.
D. Fernex, R. Semaan, M. Albers, W. Schröder und B. R. Noack
Actuation response model from sparse data for wall turbulence drag reduction
Physical Review Fluids, 5(7)
2020
1.
M. Albers, P. S. Meysonnat, D. Fernex, R. Semaan, B. R. Noack und W. Schröder
Drag reduction and energy savings by spanwise travelling surface waves for flat plate flow
Flow Turbulence Combustion, 105:125 - 157
2020
ISSN: 15731987,13866184

Nach oben

Zusatzinformationen / Extras