direkt zum Inhalt springen

direkt zum Hauptnavigationsmenü

TU Berlin

Inhalt des Dokuments

Publikationen

Autor:  
Alle :: A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z 
Alle :: Iliescu 
Total: 1
Export als: BibTeX, XML

2021

Begutachtete Artikel:

1.
S. Ahmed, S. Pawar, O. San, A. Rasheed, T. Iliescu und B. R. Noack
On closures for reduced order models — A spectrum of first-principle to machine-learned avenues
Physics of Fluids, 33(5):33
September  2021

Nach oben

Zusatzinformationen / Extras